Българска захар АД

Българско качество на достъпни цени.....

За нас

bulsugarad


Фирмата води началото си от 1930 година, когато започва работа първата кооперативна фабрика "Българска захар" за производство на цвеклова захар. Тя изцяло е основана с български капитали. Преработ вала е около 150 тона за денонощие и е била достоен конкурент на останалите захарни фабрики в страната, които са били собственост на чуждестранни фирми през тези години. По-късно след реконструкция и модернизация мощността достига до 850 тона преработено захарно цвекло в денонощие. През 1978 година завърши изграждането и беше пуснат в експлоатация нов захародобивен завод по проект и оборудване на фирмите : "Хемадекс " и "Полимекс цекоп " - Полша. Някогашната малка кооперативна фабрика сега е един от големите заводи за производство на захар в страната с капацитет 6000 т захарно цвекло в денонощие. От 1983 година започва и преработка на сурова тръстикова захар. На пазара фирмата предлага захар в чували по 50 кг.